top of page

ข้อบังคับและเงื่อนไข UFABET-169.COM

ข้อบังคับและเงื่อนไข UFABET-169.COM 

1. ประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและเข้าใจว่าการสมัครสมาชิกต้องทำข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามที่ระบุ และ UFABET-169.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้.

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลของคุณ และเราจะไม่แชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ.

3. การใช้งาน

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่ UFABET-169.COM กำหนด เช่นการวางเดิมพัน, การชำระเงิน, และการถอนเงิน การละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดอาจทำให้ UFABET-169.COM ตัดสิทธิ์ในการให้บริการ.

4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

UFABET-169.COM จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา.

5. การยกเลิกสมาชิก

UFABET-169.COM สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณหากคุณละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนด.

6. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ

UFABET-169.COM จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา.

7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข

UFABET-169.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ UFABET-169.COM เป็นของ UFABET-169.COM และไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต.

9. ข้อตกลงทางกฎหมาย

ข้อบังคับและเงื่อนไขนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย.

10. การติดต่อ

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อ UFABET-169.COM ผ่านทาง contact@ufabet-169.com.

11. การละเมิดข้อตกลง

หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ UFABET-169.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย.

12. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข

การใช้บริการ UFABET-169.COM ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้.

bottom of page